Hiển thị tất cả 3 kết quả
Ảnh
SKU
Sản phẩm
Đánh giá
Giá bán
5 đánh giá

Cho thuê tài khoản download trên hệ thống Baidu cloud (Baidu Netdisk, Panbaidu - Pan.baidu.com). Tài khoản đã được nâng cấp SVIP, có tốc độ tải xuống cực nhanh, không giới hạn.
5 đánh giá
Dịch vụ hỗ trợ tạo tài khoản Baidu (đăng nhập vào tất cả hệ thống của baidu). Chúng tôi sẽ tạo tài khoản với số điện thoại của bạn ở Việt Nam. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để sử dụng các dịch vụ của Baidu thoải mái.
5 đánh giá
Tài khoản VIP tải file từ hệ thống Baiducloud (Pan.baidu.com). Tài khoản này chứa dung lượng cho phép bạn download file với tốc độ không giới hạn. Bạn có thể lựa chọn các gói băng thông tải xuống (download quota) theo nhu cầu.
Hiển thị tất cả 3 kết quả